• پنجشنبه 19 تیر 1399
  • 09:12

عکس: مریم یوسفی

معبد و گورستان تاریخی قدمگاه آذرشهر در آذربایجان شرقی

کد خبر: 157638

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :