• دوشنبه 20 مرداد 1399
  • 06:14

عکس: عیسی عزیزنژاد

مدرسه تاریخی 22 بهمن در ارومیه

کد خبر: 158514

 

 

 

pishkar امتیاز به خبر :