• دوشنبه 20 مرداد 1399
  • 07:22

عکس: عیسی عزیزنژاد

برج سه‌گنبد، بنایی از دوره سلجوقیان در ارومیه

کد خبر: 158677

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :