• چهارشنبه 15 مرداد 1399
  • 08:52

عکس: مرتضی لطف‌اللهی

نخستين نشست اعضای هيئت‌امنای مجموعه‌های تاريخی‌فرهنگی

کد خبر: 158744

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :