• پنجشنبه 16 مرداد 1399
  • 02:26

عکس: پریا علیزاده

چهارمین جلسه شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی

کد خبر: 159323

چهارمین جلسه شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، گلستان، گیلان

mlotfollahi امتیاز به خبر :