• پنجشنبه 16 مرداد 1399
  • 02:28

عکس: الناز قندفروش، سروش جوادیان، پژمان طاهرخانی، پویا بیات، حسین حسینی‌مقدم، نعمت معینامین، فرناز دمبانی و مریم ترابی

بشرویه دیار چهارصفه‌ها و بادگیرها

کد خبر: 159407

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :