• یکشنبه 27 مرداد 1398
  • 21:29

عکس: مرتضی لطف اللهی

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسي

کد خبر: 85786

 

 

 

امتیاز به خبر :