• جمعه 26 مهر 1398
  • 14:19

عکس: مرتضی لطف اللهی

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسي

کد خبر: 85786

 

 

 

امتیاز به خبر :