• شنبه 31 فروردین 1398
  • 12:48

تشييع پيکر مرحوم کامبخش فرد از مقابل موزه ملي ايران

کد خبر: 85508
پيکر شادروان سيف اله کامبخش فرد با حضور شمار بسياري از باستان شناسان و دانشجويانش از مقابل در ورودي موزه ملي ايران به سوي خانه ابدي آن فقيد، قطعه 214 گورستان بهشت زهراي تهران تشييع ‌شد.
امتیاز به خبر :