• شنبه 26 آبان 1397
  • 07:47

تشييع پيکر مرحوم کامبخش فرد از مقابل موزه ملي ايران

کد خبر: 85508
پيکر شادروان سيف اله کامبخش فرد با حضور شمار بسياري از باستان شناسان و دانشجويانش از مقابل در ورودي موزه ملي ايران به سوي خانه ابدي آن فقيد، قطعه 214 گورستان بهشت زهراي تهران تشييع ‌شد.
امتیاز به خبر :