• پنجشنبه 16 مرداد 1399
  • 03:31

کاروانسرای عین الرشید و قصر بهرام گرمسار

  • 0
  • 34
  • 0
توسط : mlotfollahi

کاروانسرای شاه عباسی(قصر بهرام)
در جنوب گرمسار و در دامنه های شمالی سياه کوه کاروانسرای سنگی بسیار زیبایی با پلان مستطیل شکل ساخته شده است که از مهمترین بناهای سیاهکوه است، مصالح عمده جهت ساخت این کاروانسرا سنگ است و در بخشهایی نیز از آجر استفاده شده است،نمای بيرونی اين بنا چهار گوش و دارای چند برج با دو دروازه شمالی و جنوبی است. اطراف اين قصر شش برج بنا شده است. سفال هايي که از اطراف اين بنا به دست آمده به احتمال قوی از دورة تيموری و نشانة آن است که اين بنا پيش از صفويه برپا بود . اين بنا كه در دوره صفويه تعمير اساسي شد ، به بناي شاه ‌عباسي معروف شده است.
کاروانسرای عين الرشيد
اين بنا در دو کيلومتری شمال کاروانسرای شاه عباسی و در قسمت ميانی فاصله درياچه نمک وکوير بزرگ قرار گرفته است . يک چشمه بزرگ که پراز آب شيرين است بين کاروانسرا و پست نگهباني شکارگاه واقع شده است. بنای عين الرشيد مشتمل بر دو حياط بزرگ است معبر ورودی به حياط اصلی به شکل ايوانی در جبهه جنوبي حياط اصلی بنا شده است.در دو طرف ايوان ورودی دو تالار وجود دارد که هريک پنج در به حياط قصر دارند .

فرم ثبت نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد این ویدئو از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمائید

نظرات شما