صدور مجوز داوطلبان مجمع ملي صنايع‌دستي توسط وزارت کشور

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، کارشناس دفتر سازمان‌هاي مردم نهاد وزارت کشور در اولين نشست مجمع ملي حمايت از صنايع‌دستي با بيان اين مطلب تصريح کرد: در بخش صدور مجوزهاي تشکل‌ها و انجمن‌هاي مردم نهاد و سازمان‌هاي غير دولتي با موازي کاري‌هايي روبرو هستيم.

ساري ادامه داد: موازي کاري‌هاي اداري سبب شده مجوزهاي مربوط به اين حوزه‌ها توسط بخش‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف صادر شود.

وي با اشاره به اينکه براي عضويت در مجمع ملي حمايت از صنايع‌دستي مجوز سازمان‌هاي غير دولتي از وزارت کشور يا استانداري‌ها لازم است، اظهار داشت: سازمان‌هاي غير دولتي که از وزارت کار مجوز خود را در يافت کرده‌اند، امکان تطبيق ندارند.

کارشناس دفتر سازمان‌هاي مردم نهاد وزارت کشور افزود: اما سازمان‌ و انجمن‌هاي مردم نهادي که در سال‌هاي قبل مجوز خود را از سازمان ميراث فرهنگي کشور اخذ کرده‌اند مراحل تطبيق براي آن‌ها انجام مي‌شود.

ساري بيان داشت: تشکل‌ها و سازمان‌هاي غير دولتي در کنار در دست داشتن مجوز معاونت اجتماعي وزارت کشور و يا استانداري‌ها براي عضويت در مجمع ملي حمايت از صنايع‌دستي بايد از شرايط ديگري نيز برخوردار باشند.

اين مقام مسئول با تأکيد بر اينکه هنرمندان برا عضويت در مجمع ملي مي‌توانند مستقل نيز عمل کنند، گفت: افراد يا بايد با حضور در سازمان‌هاي غير دولتي مورد تأييد داراي شخصيت حقوقي باشند و يا از امتياز شخصيت حقيقي مطابق با آيين نامه تشکيل شبکه‌هاي غير دولتي برخوردار باشند.

وي اضافه کرد: همچنين تشکل‌هاي غير دولتي براي عضوت بايد از سابقه حداقلي دو ساله بهره مند باشند ضمن اينکه عملکرد آن‌ها مورد تأييد وزارت کشور باشد و تخلفي نکرده باشند.

کارشناس دفتر سازمان‌هاي مردم نهاد وزارت کشور در ادامه اظهار داشت:‌ همچنين تشکل‌ها و سازمان‌هاي غير دولتي بايد تابع قوانين و مقررات کشورمان باشند.

ساري يادآور شد: اين در حالي است که به منظور تشکيل اين مجمع ملي بايد درخواست سازمان‌هاي غير دولتي با ثبت نام الکترونيکي مطرح شده تا پس از استعلام و اطلاع رساني آن بعد از 10 روز و ارائه مدارک مورد نياز امکان شکل گيري مجمع ملي حمايت از صنايع‌دستي فراهم شود.


111/

انتهای پیام/

کد خبر 1389041544