در جلسه هماهنگی معاون گردشگری با رؤسای تشکل‌های بخش خصوصی عنوان شد

تیموری: از فرصت هفته گردشگری برای تبیین ابعاد سفر مسئولانه استفاده شود

گردشگری