معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با ميراث آريا (chtn) ضمن بيان اين مطلب تصريح کرد:يکي از جهتگيري‌هاي اساسي که در حال بررسي‌ آن هستيم، ارائه خدمات جديد بانکي به گردشگران خارجي و داخلي است.

\"سيد حميد پورمحمدي \" افزود: به همين منظور درصدد برگزاري همايشي با مشارکت يکي از بانک‌ها (که احتمالا بانک ملت است)، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستيم .

وي تصريح کرد: در اين همايش نحوه ارائه خدمات جديد به گردشگران و مشکلات گردشگران خارجي و داخلي براي بهره‌برداري از خدمات نظام بانکي کشور بررسي مي‌شود.

معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: نتايج حاصل از اين همايش به برنامه تبديل خواهد شد تا با استفاده از آن بتوانيم مشکلات گردشگران را در ارتباط با استفاده از خدمات نظام بانکي حل کنيم.

/105/hانتهای پیام/

کد خبر 1386040253