• تذکر کتبی به دو دفتر خدمات مسافرتی در اراک

    تذکر کتبی به دو دفتر خدمات مسافرتی در اراک

    معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: در بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر اراک دو دفتر خدمات مسافرتی شهر اراک برای رفع نواقص تذکر کتبی گرفت.

تیتر سه زیرسرویس