• شهرستان شاهرود، قاره کوچک

    شهرستان شاهرود، قاره کوچک

    شهرستان شاهرود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شهرستان‌های استان سمنان، بزرگ‌ترین پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت‌شده را در خود جای‌ داده و با احتساب مناطق شکار ممنوع موجود به قارّه کوچک و سرزمین پنج اقلیم مشهور است.

تیتر سه زیرسرویس