با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.chtn.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.chtn.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
عکس https://www.chtn.ir/rss/tp/180
عکس > خبری https://www.chtn.ir/rss/tp/151
عکس > مستند https://www.chtn.ir/rss/tp/179
اقتصادی https://www.chtn.ir/rss/tp/262
پرونده‌های خبری https://www.chtn.ir/rss/tp/266
میراث‌فرهنگی https://www.chtn.ir/rss/tp/128
گردشگری https://www.chtn.ir/rss/tp/134
صنایع‌دستی https://www.chtn.ir/rss/tp/140
بین الملل https://www.chtn.ir/rss/tp/161
استان‌ها https://www.chtn.ir/rss/tp/130
استان‌ها > آذربایجان شرقی https://www.chtn.ir/rss/tp/135
استان‌ها > آذربایجان غربی https://www.chtn.ir/rss/tp/144
استان‌ها > اردبیل https://www.chtn.ir/rss/tp/136
استان‌ها > اصفهان https://www.chtn.ir/rss/tp/143
استان‌ها > البرز https://www.chtn.ir/rss/tp/160
استان‌ها > ایلام https://www.chtn.ir/rss/tp/137
استان‌ها > بوشهر https://www.chtn.ir/rss/tp/157
استان‌ها > تهران https://www.chtn.ir/rss/tp/158
استان‌ها > چهارمحال و بختیاری https://www.chtn.ir/rss/tp/162
استان‌ها > خراسان جنوبی https://www.chtn.ir/rss/tp/147
استان‌ها > خراسان رضوی https://www.chtn.ir/rss/tp/129
استان‌ها > خراسان شمالی https://www.chtn.ir/rss/tp/142
استان‌ها > خوزستان https://www.chtn.ir/rss/tp/163
استان‌ها > زنجان https://www.chtn.ir/rss/tp/141
استان‌ها > سمنان https://www.chtn.ir/rss/tp/178
استان‌ها > سیستان و بلوچستان https://www.chtn.ir/rss/tp/168
استان‌ها > فارس https://www.chtn.ir/rss/tp/156
استان‌ها > قزوین https://www.chtn.ir/rss/tp/154
استان‌ها > قم https://www.chtn.ir/rss/tp/145
استان‌ها > کردستان https://www.chtn.ir/rss/tp/153
استان‌ها > کرمان https://www.chtn.ir/rss/tp/148
استان‌ها > کرمانشاه https://www.chtn.ir/rss/tp/152
استان‌ها > کهگیلویه و بویراحمد https://www.chtn.ir/rss/tp/159
استان‌ها > گلستان https://www.chtn.ir/rss/tp/149
استان‌ها > گیلان https://www.chtn.ir/rss/tp/169
استان‌ها > لرستان https://www.chtn.ir/rss/tp/139
استان‌ها > مرکزی https://www.chtn.ir/rss/tp/146
استان‌ها > مازندران https://www.chtn.ir/rss/tp/138
استان‌ها > هرمزگان https://www.chtn.ir/rss/tp/150
استان‌ها > همدان https://www.chtn.ir/rss/tp/155
استان‌ها > یزد https://www.chtn.ir/rss/tp/165
فیلم https://www.chtn.ir/rss/tp/210
فیلم > مستند https://www.chtn.ir/rss/tp/177
فیلم > خبری https://www.chtn.ir/rss/tp/209
اجتماعی https://www.chtn.ir/rss/tp/257
فرهنگ و هنر https://www.chtn.ir/rss/tp/258
سیاسی https://www.chtn.ir/rss/tp/259
ورزشی https://www.chtn.ir/rss/tp/260