• اقدامی جهادی در بهسازی محور مسجد جامع قم

    اقدامی جهادی در بهسازی محور مسجد جامع قم

    سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم شهرداری قم، در راستای اهداف بازآفرینی شهری و احیای محورهای تاریخی فرهنگی شهر قم، از چندی قبل بهسازی محور تاریخی فرهنگی مسجد جامع تا پامنار را شروع کرده است.

تیتر سه زیرسرویس