به گزارش ميراث آريا (CHTN)، در پي انتشار فراخوان خاطره‌نويسي، ازسوي سازمان راهداري و حمل‌و نقل جاده‌اي، برگزيده خاطرات ارسالي، در کتاب \"خاطرات سفرهاي جاده‌اي\" چاپ و منتشر شد.

شنيده‌ها، ديده‌ها و خاطرات تلخ و شيرين درخصوص \"سفر با وسايل نقليه عمومي حمل‌ونقل جاده‌اي\"، \"راهداران، تلاشگران گمنام جاده‌ها\"، \"رانندگان وسايل نقليه عمومي، سختکوشان عرصه جاده‌ها\"، \"امداد جاده‌اي\"، \"پليس راه\"، \"جاده‌ها سرمايه‌هاي ملي\"، \"احترام به قوانين و مقررات حمل‌ونقل و اثرات مثبت آن\" و \"استفاده از مجتمع‌هاي خدماتي- رفاهي و ساير تأسيسات بين‌راهي\" محورهاي اين فراخوان است.

براي ارزيابي و رتبه‌بندي خاطرات ارسالي در سه گروه الف، ب و ج، از مجموع خاطرات ارسال شده، 23 خاطره جذاب در گروه \"الف\"، جاي گرفته و در کتاب \"خاطرات سفرهاي جاده‌اي\" به چاپ رسيده است .

اين کتاب بخش‌هاي مختلفي را با عناوين \"تلخ‌تر از زهر، شيرين‌تر از عسل\"، \"حکايت پرماجراي رانندگان و وسايل نقليه\" و \"قوانين و مقررات پليس\" شامل مي‌شود.

M/R/105


انتهای پیام/

کد خبر 1386040254