به گزارش ميراث آريا(CHTN)، رشته‌هاي مذکور هم‌اکنون به 60 هنرجو تعليم داده مي‌شود و اين عده در صورت موفقيت در اين دوره‌ها، از کارت مهارت صنايع‌دستي بهره‌مند خواهند شد.

برگزاري رايگان اين آموزش‌ها، نوآوري، مهارت‌آموزي، حفظ و دوباره آفريني نقوش بومي بختياري ازسوي مرکز آموزش اداره ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ايذه است و دوره‌هاي تابستاني نيز از اول مرداد تا پايان شهريور برگزار مي‌شود.

M/R/112


انتهای پیام/

کد خبر 1386040343