به گزارش ميراث آريا(CHTN)، \"آزاده بهزادي\" کارشناس ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان خوزستان، با بيان اين مطلب گفت: با کشف آثار و اشياي تاريخي در تپه باستاني جوبجي، پرونده اين محوطه به‌صورت اضطراري براي ثبت در فهرست آثار ملي، به سازمان مرکزي ارسال شد و قرار است ازسوي سازمان تا اواسط تيرماه، شماره ثبتي اين محوطه باستاني به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان خوزستان اعلام شود.

وي همچنين از ارسال پرونده ثبتي بناهاي تاريخي شهرهاي شوشتر، دزفول و آبادان براي ثبت در فهرست آثار ملي به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري خبر داد.

M/R/116


انتهای پیام/

کد خبر 1386041430