به گزارش ميراث آريا(CHTN)، دکتر \"ميلاد محقق\" دبير نخستين همايش کمان و کمان‌دار، ضمن بيان اين مطلب گفت: کشور پهناور ايران، داراي پيشينه کهن و ميراث فرهنگي فراوان، برخاسته از تمدن و فرهنگ مقتدر است.

وي افزود: اين وظيفه بر دوش ما ايرانيان است تا باحفظ ميراث ارزشمند به جاي مانده از پيشينيانمان و با تقويت و ترويج فرهنگ غني اين مرزوبوم، بر افتخارات خود بيافزاييم.

محقق با بيان اينکه کمان و کمان‌دار جايگاه ويژه‌اي در زندگي انسان‌ها داشته است، خاطرنشان کرد: تير و کمان همواره به‌عنوان ابزار جنگي و شکار همراه بشر بوده و مورد استفاده آنها قرار گرفته است، اما آنچه تير‌وکمان و کماندار ايراني را از همه انواع موجود در کشورهاي جهان متمايز مي‌سازد، اسطوره آرش کمانگير است چرا که وي در جنگ ايران و توران داوطلب رها کردن تيري سرنوشت‌ساز براي ميهن خويش مي‌شود و در اين راه جان خود را تسليم مي‌کند.

وي ادامه داد: تيري که به‌وسيله اين ايراني شجاع رها مي‌شود، تعيين‌کننده مرز ايران و توران است و از آن پس، کمان و کمان‌دار داراي ارزشي فراتر از ابزار جنگي و شکار مي‌شود.

دبير همايش کمان و کمانداري، در بخش ديگري از سخنان خود درباره اهداف برگزاري اين همايش گفت: اشاعه فرهنگ اصيل ايراني، بازشناسي و ترويج عناصر هويت‌بخش ايراني، واکاري چهره اسطوره‌اي آرش کمانگير، داشته‌هاي فرهنگي امروز ايران و ترويج فرهنگ پهلواني ازجمله اهداف برگزاري اين همايش بود.

به گفته محقق، بررسي و شناسايي رابطه ميان کمان و کمان‌دار در حوزه‌هاي اسطوره‌شناسي، فرهنگ و ادبيات فارس، مردم‌شناسي، هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي، باستان‌شناسي گردشگري و فرهنگ و هنر ادبيات معاصر، از ديگر اهداف برگزاري همايش بوده است.

وي در پايان خاطرنشان کرد: ستاد برگزاري نخستين همايش کمان و کماندار در فرهنگ ايران‌زمين، دبيرخانه دائمي اين همايش را در تهران ايجاد مي‌کند تا با تشکيل کميته‌هاي تخصصي، به بررسي و شناخت بيشتر موضوع بپردازد.

بنابراين گزارش، نخستين همايش کمان و کماندار روز گذشته (13 تيرماه) در سالن آمفي‌تئاتر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري برگزار شد.

در برگزاري اين همايش، هيأت تيراندازي با کمان استان تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران، پژوهشکده مردم‌شناسي، پژوهشکده هنرهاي سنتي، روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، مؤسسه پيشين پروژه، مؤسسه فرهنگي گنجينه نقش جهان، هيأت ورزش‌هاي باستاني و کشتي پهلواني استان تهران و معاونت اجتماعي و امور فرهنگي شهرداري منطقه يک، مشارکت داشته‌اند.

M/R/115

انتهای پیام/

کد خبر 138604148