\"‌فرهاد عابدي\" که بعدازظهر روز گذشته در جمع مسئولان و مديران معاونت صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي سخن مي‌گفت، افزود: رونق صنايع‌دستي در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بايد با دقت بررسي و انجام شود.

وي بااشاره به اينکه صنايع‌دستي در طول فعاليت خود با فراز و نشيب‌هاي فراواني روبرو بوده‌است، تصريح کرد: درحال‌حاضر به دليل توجه مسئولان، اين مقوله سير صعودي در پيش گرفته است.

عابدي از قرارگرفتن صنايع‌دستي در کنار مجموعه‌اي فرهنگي به عنوان يک امتياز يادکرد و افزود: با ساختاري که امروزه براي صنايع‌دستي تعريف شده‌، روند اين حوزه به‌گونه‌اي جدي مورد توجه قرار گرفته‌است.

وي با اشاره به اينکه همه نتايج فعاليت‌هاي يک سازمان و نهاد در گرو کار تيمي است، گفت:‌ اگر يکي از اعضاي مجموعه کار خود را درست انجام ندهد، بر روند فعاليت ديگران تأثيري جدي خواهدگذاشت.

به اعتقاد مدير کل دفتر توليد و بازرگاني، اکنون که صنايع‌دستي راه پيشرفت و ترقي را در پيش گرفته، اين هنر- صنعت نيازمند حمايت و کمک جدي همگان است.

M/R/113انتهای پیام/

کد خبر 1386041716