\"رقيه حاتمي‌پور \" مدير عامل آژانس فلامينگو به ميراث آريا(CHTN)، گفت: از اوايل امسال و با شروع به کار طرح سفرهاي ارزان‌قيمت همگاني براي توسعه و ترويج سفر براي اقشار مختلف جامعه اين طرح توانست جاي خود را ميان مردم باز کند و با استقبال خوبي هم روبرو شد.

وي اضافه کرد: با اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين اين روند و برگزاري اين تورها براي اقشار مختلف با کندي پيش مي‌رود.

خزانه‌دار در انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري استان تهران با اشاره به اختصاص سهميه بنزين به دفاتر مسافرتي ادامه داد: دفاتر خدمات مسافرتي مي‌توانند از خلأيي که با سهميه‌بندي بنزين در ميان مردم براي سفر پديد آمده است استفاده کنند و آنها را به استفاده از سفرهاي گروهي ترغيب کنند.

وي ادامه داد: دولت براي گسترش سفرهاي داخلي و سفرهاي گروهي بايد سهميه‌اي را به دفاتر خدمات مسافرتي اختصاص دهد.

حاتمي‌پور با اشاره به اينکه آژانس مسافرتي فلامينگو يکي از دفاتر کارگزار سفرهاي ارزان قيمت همگاني است، تصريح کرد: همه بايد سعي کنيم تورهاي متنوع داخلي براي اقشار مختلف جامعه شکل جدي به خود بگيرد و تا جايي که امکان دارد اين تورها را برگزار کنيم.

وي در پايان يادآور شد: فلامينگو آمادگي دارد تورهاي همگاني خاص بانوان، دانش‌آموزان و دانشجويان را در تمامي مسيرهاي داخلي برگزار کند.

R/H/102انتهای پیام/

کد خبر 1386041731