به‌گزارش ميراث آريا(CHTN)، وزير کشور در همايش اعضاي کميته استاني ساماندهي مسافربرهاي شخصي گفت: با توجه به مدت‌زمان و ميزان سهميه تعيين شده ظرف يک تا 2 ماه آينده همه مي‌توانند به تناسب نياز خود از سهميه 600 ليتري خودروي خود استفاده کنند.

\"مصطفي پورمحمدي\" افزود: دولت در حال محاسبه دقيق ميزان صرفه‌جويي بنزين و اجراي 2 تا 3 طرح مفيد و مورد توجه مردم احتمالاً در حوزه حمل و نقل و خدمات عمومي است.

وي درباره صرفه‌جويي انجام شده در اثر سهميه‌بندي بنزين گفت: ميزان صرفه‌جويي قابل توجه است. البته تعداد سفرها در اين ايام به خاطر کنکور کم بوده است.

R/H/105انتهای پیام/

کد خبر 1386041733