به گزارش ميراث‌آريا(CHTN)، \"‌اسفنديار رحيم مشايي\" در اين جلسه با تأکيد براينکه جايگاه صنايع‌دستي بايد در سطح کلان مديريتي کشور تعريف شود، گفت:در حال‌حاضر فرصت‌هاي طلايي براي صنايع‌دستي به‌وجود آمده که بايد از اين موقعيت براي پيشرفت در اين حوزه استفاده شود.

وي با اشاره به اينکه هنوز اقدامات بنياديني در اين حوزه صورت نگرفته‌است، افزود: بار سنگيني از گذشته به دوشمان گذاشته‌شده که بايد براي آن جايگاهي تعريف کنيم.

معاون رئيس‌جمهور، در ادامه حضور همه‌جانبه صنايع دستي در جاي‌جاي کشور را مورد توجه قرارداد و گفت: حفظ اين حضور در همه جاي ايران يک ضرورت است.

رئيس سازمان، از نبود اطلاعات کافي و صحيح براي انجام کار، به عنوان عمده‌ترين ضعف موجود در صنايع‌دستي يادکرد و افزود: باوجودي‌که صنايع‌دستي نيازمند اقدامات عملياتي جدي است، اما براي رشد اين حوزه ارزآور، در گذشته فقط تعريف کلي ارائه شده‌بود.

مشايي، همچنين به فرهنگ‌سازي و آموزش صنايع‌دستي براي ارتقاي اين حوزه تأکيدکرد و گفت: در تمام برنامه‌هاي توسعه، تأسيسات، گردشگري و ساير اقدامات، صنايع‌دستي سهم قابل توجهي داشته باشد.

معاون رئيس‌جمهور با بيان اينکه، سه حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سازمان بايد با هم در ارتباط و تعامل باشند، ادامه‌داد: ايجاد ويترين صنايع‌دستي در مراکز دولتي، اقدام بسيار مهمي است که بايد از سوي دست‌اندرکاران مورد توجه قرارگيرد.

وي از پيگيري مصوبات دولت به‌عنوان مسأله ضروري ديگر نام‌برد و تصريح‌کرد: با تعريف گره‌هاي صادرات، بايد از واردات محصولات خارجي جلوگيري کنيم.

مشايي، گفت: ايجاد بازارچه و شهرک‌هاي صنايع‌دستي از مهمترين دستاوردهاي سفرهاي دولت است که آن نيز بايد به طور جدي پيگيري ‌شود.

رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، تأکيد کرد: مقام معظم رهبري در ديدار با وزراي اقتصادي به نقش و جايگاه صنايع‌دستي اشاره و اهميت آن را گوشزد کرده‌است.

وي تصريح کرد: انجام کارهاي پژوهشي و برنامه‌ريزي براي افزايش توليدات محصولات صنايع دستي بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.

مشايي معتقد است، با برنامه‌ريزي صحيح، مي‌توان تمام امکانات در نظر گرفته شده براي صنايع‌دستي را به دست آورد.

معاون رئيس جمهور، ارتباط با مراکز آموزش عالي و نخبگان در اين حوزه را يکي ديگر از ضروريات توصيف‌کرد و ادامه‌داد: تصدي‌گري در اين بخش بي‌فايده است، زيرا بايد بتوانيم دست‌کم 500 آموزشگاه را اداره کنيم نه اينکه در اداره يک آموزشگاه معطل بمانيم.

رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري کشور، بسته‌بندي محصولات صنايع دستي را مسأله‌اي مهم ارزيابي کرد و گفت: آموزش در اين زمينه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

مشايي ضمن ابراز تأسف از اينکه بازار جهاني صنايع‌دستي را از دست داده‌ايم، افزود: بايد از فعاليت‌هاي بازار جهاني آگاهي داشته باشيم و براي به دست آوردن آن از تمام توانايي‌هاي خود استفاده کنيم.

وي مديريت اداري را در اين بخش پاسخگو ندانست و تأکيد کرد: اين حوزه نيازمند مديراني پرکار و اهل تلاش است و بايد تا سه ماه ديگر آنها ارزيابي شده‌باشند.

S/H/113


انتهای پیام/

کد خبر 1386041910