به گزارش ميراث آريا(CHTN)، \"محسن برآبادي\"، مسئول حفظ و احياي دفتر ميراث فرهنگي سبزوار در اين مورد گفت: در کنار اين روستا تپه‌اي به نام \"سيزده‌بدر\" و تک بناهايي وجود دارد که قدمت آن به دوره ساسانيان مي‌رسد و هر گونه تعرض به اين محوطه‌ها و بناهاي تاريخي، پيگرد قانوني دارد.

وي در مورد شخصي که اين خبر را گزارش داده افزود: طي بررسي‌هاي لازم در مدت زمان کوتاه روشن شد که اين روستا ويران نشده، بلکه قلعه‌اي در روستاي شهر آيين واقع شده که متعلق به دوره قاجار بوده و به ثبت آثار ملي نرسيده است.

همچنين اين قلعه کوچک چهار برجي، سند مالکيت شخصي دارد و فرد مالک طبق قوانين حقوقي مي‌تواند هر دخل و تصرفي را در مورد ملکش انجام دهد.

مسئول حفظ و احياي دفتر سبزوار بيان کرد: قسمتي از برج اين قلعه فرو ريخته بود که فرد مالک با مرمت آن بخش حتي باعث احياي اين بنا شده و درحال‌حاضر از آن مکان براي نگهداري دام استفاده مي‌کند.

وي ادامه داد: متأسفانه در روستاهاي سبزوار بحث‌هايي در مورد قاچاق اشياي عتيقه در ميان مردم مطرح است. همچنين در هفته حدود 10 تا 15 گزارش مبني بر تجاوز به آثار تاريخي يا کاوش‌هاي غيرمجاز و قاچاق اموال منقول به اين دفتر ارائه مي‌شود که پس از پيگيري غرض‌ورزي شخصي و کذب بودن قضيه روشن مي‌شود.

بنابراين گزارش؛ روستاي شهر آيين در 45 کيلومتري غرب سبزوار قرار دارد.

M/H /117


انتهای پیام/

کد خبر 1386041915