به گزارش ميراث آريا(CHTN)، \"محمدحسن خادم‌زاده\"، مسئول هماهنگي و امور مالي پايگاه‌ها در نشست مديران پايگاه‌ها با اعلام اين مطلب گفت: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در حال شکل‌گيري پايگاه‌هاي جديد است که اين پايگاه‌ها در سطح استاني تشکيل خواهد شد.

وي ادامه داد: هدف از تشکيل پايگاه‌هاي استاني استفاده از امکانات استاني است چرا که نظام اداري کشور به سمت تمرکززدايي مي‌رود و بيشتر بودجه‌ها به استان‌ها اختصاص پيدا مي‌کند.

خادم‌زاده با بيان اينکه برخي از پايگاه‌ها عملکرد بسيار ضعيفي دارد، خاطرنشان کرد: اگر پايگاهي استاني شود به اين معنا نيست که نتوانند ارتقا پيدا کنند و درصورت ارتقاي عملکرد هر پايگاه استاني به پايگاه ملي تبديل خواهد شد. البته رياست مديريت پايگاه‌ها بر اين است که اگر پايگاهي ملي عملکرد ضعيفي داشته باشد به پايگاه استاني تبديل شود.

مسئول هماهنگي و امور مالي پايگاه به تدوين شاخصه‌هايي براي ارزيابي پايگاه‌ها اشاره کرد و گفت: بسياري از پايگاه‌‌ها تنها فعاليت خود را بر روي پروژه‌هاي تحقيقاتي يا پروژه‌هاي مرمتي متمرکز کرده‌اند و اين درحالي است که پايگاه‌ها بايد فعاليت خود را در سه حوزه ميراث فرهنگي،‌ صنايع‌دستي و گردشگري انجام دهد.

وي درباره فعال شدن بخش حقوقي پايگاه‌ها گفت: قرار است يک کارشناس حقوقي در ارتباط با پايگاه‌ها در تعامل با معاونت حقوقي فعال شود، اما هنوز اين کار عملي نشده است.

خادم‌زاده در پايان خاطرنشان کرد: در مصوبات جديد هر هفته مدير يک پايگاه بايد در شوراي مديران حضور يافته و درباره فعاليت‌ها مسائل و مشکلات پايگاه صحبت کند.

M/H/115


انتهای پیام/

کد خبر 1386041932