\"علي‌محمد نمازي\" افزود: تابه حال آيين‌نامه ‌اجرايي گردشگري روستايي و عشايري تدوين نشده بود و تنها براساس تفاهمنامه‌اي که داشتيم کار مي‌کرديم، اما درحال‌حاضر آيين‌نامه‌اي نوشته و به کميته راهبردي سپرده شده که بايد ازسوي رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري براي تصويب به هيأت دولت ارسال شود.

وي افزود: اقدامات قانوني اجراي اين آيين‌نامه هفته گذشته از سوي کميته راهبردي توريسم روستايي و عشايري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري انجام شده است .

نمازي اضافه‌کرد: در کميته راهبردي توريسم روستايي و عشايري ابلاغ دهياران روستاهاي هدف گردشگري نيز با امضاي معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آماده شده است که به محض فرستادن ابلاغ‌ها به استان‌ها نشست‌هاي تخصصي در روستاهاي هدف برگزار خواهد شد.

M/H/104


انتهای پیام/

کد خبر 1386041938