\"سيدجلال‌الدين بصام\" مديرعامل شرکت سهامي فرش ايران با اعلام اين خبر به ميراث آريا(CHTN)، ايجاد بازار کار براي طراحان، تشويق به خلاقيت در طراحي فرش و ايجاد طرح‌هاي خاص مراکز کرمانشاه و ايلام را از اهداف اصلي برگزاري جشنواره باغ‌گره دانست.

وي با بيان اينکه جشنواره باغ‌گره از 23 تيرماه در شهرهاي اردبيل، تبريز، همدان، سنندج و ايلام آغاز به کار مي‌کند، گفت: علت پرداختن به طرح‌هاي خاص بومي منطقه در کرمانشاه و ايلام استفاده بيش از حد آنان از طرح‌هاي ديگر مناطق است که لازم است يک بازنگري کلي در اين مناطق صورت گيرد.

بصام با اشاره به اينکه اين جشنواره در دو سطح ابتدايي و حرفه‌اي برگزار مي‌شود افزود: هنرآموزان، دانش‌آموزان و دانشجوياني که در رشته‌هاي طراحي فرش و مرتبط با آن فعاليت مي‌کنند در سطح ابتدايي و استادکاران در سطح حرفه‌اي به رقابت مي‌پردازند.

وي ادامه داد: اين مسابقه در هر استان برندگاني دارد که در مرحله نهايي در تهران مسابقه‌اي ميان برنده‌هاي هفت شهر برگزار مي‌شود و به برندگان هر سطح جايزه نرم‌افزار طراحي فرش اهدا خواهد شد.

مديرعامل شرکت سهامي فرش ايران با بيان اينکه بيش از 60 طرح در هر شهر در اين رقابت شرکت کرده‌اند خاطرنشان کرد: سال گذشته پس از برگزاري اين جشنواره توانستيم ارتباط کاري خوبي ميان طراحان و توليدکنندگان برقرار کنيم و نوآموزان نيز توان خود را به نمايش گذاشتند.

وي در پايان از برگزاري جشنواره باغ‌گره سوم در آبانماه خبر داد و گفت: در صورتي‌که مرکز ملي فرش برنامه خاص در اين خصوص نداشته باشد اين جشنواره در آبانماه و با حضور استان‌هاي شرق کشور برگزار مي‌شود.

M/H/112


انتهای پیام/

کد خبر 1386041965