\"محمدرضا زبيري\" هنرمند فرفوژه کار تهراني در گفتگو با ميراث آريا(CHTN)، تصريح کرد: تا زماني که از حمايت‌هاي مالي خبري نباشد، نمي‌توان به گسترش بازار محصولات فرفوژه اميدوار بود.

\"زبيري\" با بيان اينکه تنها درآمد وي از طريق فروش محصولات توليدي فرفوژه تأمين مي‌شود گفت: بازار اين محصولات به‌دليل نبود سرمايه چندان رونقي ندارد.

وي تصريح کرد: فروش توليدات ما بيشتر از طريق سفارشات صورت مي‌گيرد.

هنرمند فرفوژه‌کار تهراني با اشاره به شرايط نامناسب اعطاي وام به هنرمندان يادآور شد: وام به مقدار کم و در زمان کوتاه مدت نمي‌تواند مشکلات بزرگ هنرمندان را رفع کند.

وي خاطرنشان کرد: در صورت حمايت‌هاي مالي، بازاريابي جهت فروش و گسترش مکان کارگاهي مي‌توان به گسترش توليدات پرداخت.

زبيري ادامه داد: آموزش اين حرفه به علاقه‌مندان و هنرجويان از ديگر کارهايي است که مي‌تواند اين حرفه را ماندگار کرده و همچنين براي جوانان نيز اشتغال ايجاد کند.

وي در پايان، خواستار توجه به مسئولان صنايع‌دستي نسبت به رسيدگي به مشکلات جدي هنرمندان شد و تأکيد کرد: تنها با اندکي ياري از سوي مسئولان مي‌توان به ارتقاء هنر در کشور کمک قابل توجهي کرد.

M /114


انتهای پیام/

کد خبر 1386043144