به گزارش ميراث آريا(CHTN)، دکتر \"جولياس کينپتيک\"، افزود: براساس ارزيابي‌هاي انجام شده آنچه مشهود است وجود نوسانات و تغييرات بسياري است که در صنعت گردشگري وجود داشته که براي به ثبات رساندن اين وضعيت حضور تمام دست‌اندرکاران و بخش‌هاي مختلف اين صنعت ضروري است.

وي با اشاره به پروژه قرار داد حدود 40 کيلومتر از سيستم‌هاي برق در فاصله منطقه ندي‌تا مواکتائو که با هزينه‌اي معادل 60 ميليون شيلينگ انجام شده است، گفت: تاکنون براي توسعه زيرساخت‌ها و نيازمندي‌هاي مناطق مختلف بيش از 56 ميليون شيلينگ هزينه شده که انتظار مي‌رود اين رقم به 350 ميليون شيلينگ برسد.

بنابراين گزارش، به‌منظور فراهم کردن شرايطي مساعدتر براي گردشگران و ساکنان، دولت پروژه‌هايي را براي جمع‌آوري و کاهش حشرات در منطقه آغاز کرده است.

M/R/108


انتهای پیام/

کد خبر 138605023