به گزارش ميراث آريا(CHTN)، در اين مدت 2 ميليون و 865 هزار و 364 مسافر از طريق مرزهاي جاده‌اي از کشور خارج شده‌اند.

از مسافران وارد شده به کشور يک ميليون و 470هزار و 208 نفر غير ايراني و يک ميليون و 515 هزارو 624نفرايراني هستند.

1ميليون و 244هزار و 555 مسافر خارج شده از کشور از طريق مرزهاي جاده‌اي در سال گذشته غير ايراني و 1ميليون و 620 هزار و 809 نفرايراني هستند.

مرزهاي دوغارون با ورود 597 هزار و 331 نفر، مهران با ورود 239 هزار و 233 نفر و شلمچه با 127هزار و 216نفر بيشترين تعداد مسافر ورودي به کشور را داشته‌اند.

مرزهاي رازي، اينچه برون و سرخس نيز به ترتيب با ورود هزار و 736 نفر، 4هزار و 731 نفر و 5168 نفر کمترين تعداد مسافر ورودي را داشته‌اند.

M /105
انتهای پیام/

کد خبر 138605024