\"محمد قزلباش\" هنرمند چرم‌کار تهراني در گفتگو با ميراث آريا(CHTN)، تصريح کرد: بيشتر خريداران محصولات تلفيقي چرم و رشته‌هاي ديگر صنايع‌دستي مانند گليم، جاجيم و سوزن‌دوزي را مسافران خارجي تشکيل مي‌دهد.

وي با اشاره به کاهش آمار گردشگران در سال‌هاي اخير، گفت: بازار محصولات تلفيقي چرم به دليل اين کاهش، دستخوش تغييرات اساسي شده است.

وي ادامه داد: به دليل استقبال نکردن مردم و نداشتن فروش محصولات تلفيقي چرم، توليدات خود را تغيير داده‌ايم.

\"قزلباش\" بازار توليدات محصولات تمام چرم ازجمله کيف و لباس‌هاي چرمي را پررونق توصيف کرد و افزود: هر يک از کيف‌هاي اداري و مهندسي از 50 هزار توامان تا 150 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

وي در پايان با ابراز رضايت از شرکت در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي، استقبال مردم از محصولات چرمي ايراني در نمايشگاه صنايع‌دستي سوئيس را پرشور دانست.

R/H/114


انتهای پیام/

کد خبر 1386050410