به‌گزارش ميراث آريا(CHTN)، اين قبيل مهرها در نظام فئودالي ويتنام به عنوان نشان قدرت و سلطنت پادشاهان استفاده مي‌شد.

هنرمندان ويتنامي در مزکز شهر \"هيو\" براي محافظت از ميراث باستاني مهرهايي به ابعاد 2×2 متر با تصاويري از اژدها ساخته‌اند.

گفتني است اين مهر در کتاب رکود ويتنام به عنوان بزرگترين مهر منطقه ثبت شد.

در رويداد \"شب سلطنتي\" يکي از برنامه‌هاي فرهنگي که هر دو ماه يکبار در کاخ پرشکوه ويتنام برپا مي‌شود اين مهر زيبا در معرض تماشاي عموم قرار مي‌گرد.

هر يک از برنامه‌هاي شب سلطنتي 3 روز به طول مي‌انجامد و شامل اجراي نمايش، ارائه هنر چاي‌سازي، برپايي نمايشگاه ميراث باستاني، اجراي موسيقي پادشاهي، فيلم و نمايش‌هاي مستند از دوره سلطنت \"هيو\" است.

S/H/109


انتهای پیام/

کد خبر 1386050828