به گزارش ميراث آريا(CHTN)، \"جرج الاگوسکوفيز\"، وزير امور مالي و اقتصاد يونان گفت: اجراي طرح‌هاي درازمدت همانند ساخت زمين گلف \"رودس\" با تسهيلات و واحد تجاري \"اليکس‌ در آناوسيورس\" براي توسعه اقتصاد کشور بسيار ضروري و مهم است.

کميسيون وزارت کشور پروژه ساخت هتل‌هاي \"ايکينيا در ويتنام\" و اسکياتوس را نيز تأييد کرد.

در راستاي توسعه طرح‌هاي جديد نشستي با حضور اعضاي کميسيون تشکيل شد تا به بررسي پروژه‌هايي نظير \"فاليرومارينا\" بپردازند.

\"فاني پالي پتراليا\"، وزير توسعه گردشگري، گفت: اقدامات توسعه گردشگري يکي از مهمترين مکانيزم‌هاي رشد اقتصاد کشور است.

وي افزود: سال گذشته حدود 7/15 ميليون گردشگر از يونان بازديد کردند و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2007 گردشگري با رشد 10 درصدي همواره شود.

\"ديميتريس سيوفاس\" وزير توسعه و فن‌آوري يونان، گفت: طرح توسعه پروژه‌هاي گردشگري از برنامه‌هاي مهم و استراتژيکي است که موجب رشد اقتصاد جامعه مي‌شود و زمينه‌هاي شغلي مناسبي را فراهم مي‌کند.

R/109


انتهای پیام/

کد خبر 1386051739