به گزارش ميراث آريا(CHTN)، عضويت هتل 5 ستاره پرديسان مشهد، هتل 4 ستاره بين‌المللي تبريز و هتل کادوس رشت در گروه هتل‌هاي همگام آريا در نشست مجمع عمومي اين گروه به تصويب رسيد.

الگوي سنتي صنعت هتلداري متشکل از هتل‌هايي که در تملک شخصي هستند و به طور مستقل اداره و کنترل مي‌شوند سالهاست که در بسياري از کشورها تغيير کرده است. هرچند هنوز هتل‌هايي با مالکيت مستقل در صنعت هتلداري مهم هستند، رشد صنعت هتلداري به طور فزاينده‌اي با هتل‌هاي گروهي مرتبط بوده است. ماهيت هتل‌هاي گروهي به دو صورت شکل گرفته و قابل تعريف است: تمام فعاليت‌هاي هتل‌هايي با يک نام تجاري مشترک، تحت مديريت مرکزي و يا با انتصاب مديران محلي تحت يک نظارت مرکزي صورت مي‌گيرد.

نوع ديگري از هتل‌هاي گروهي، هتل‌هايي مستقل با نام‌هاي تجاري متفاوت هستند که تحت يک نام مشترک با يکديگر فعاليت مي‌کنند. هر يک از اين هتل‌ها داراي مالکيت، مديريت و سياست‌هاي مستقلند ولي برخي از فعاليت‌هاي خود را به صورت مشترک و گروهي انجام داده و از بعضي مزاياي هتل‌هاي گروهي بهره‌مند مي‌شوند.

هتل‌هاي همگام آريا نيز يکي از اين هتل‌هاي گروهي هستند که با عضويت10 هتل در ايران مشغول به کارند.

عضويت در گروه هتل‌هاي زنجيره‌اي باعث کاهش هزينه، تخفيف ويژه، رزرو سريع و آسان و ارائه خدمات بهينه به مسافران و گردشگران مي‌شود.

R/102انتهای پیام/

کد خبر 1386051746