به گزارش ميراث آريا (chtn)، \"محمود محمدي\" عضو فراکسيون گرشگري گفت: بروکراسي اداري نبايد باعث عقب ماندگي اين حوزه شود، ضمن اينکه تعهدات بسياري نسبت به اين حوزه وجود دارد که بايد آنها را به اجرا رساند.

وي با اشاره به تشکيل فراکسيون گردشگري يادآور شد: هر يک از اعضاي اين فراکسيون از تخصص‌هاي خاصي برخوردار هستند و مي‌توانند در حوزه کاري خود به گردشگري کمک کنند.

محمدي با بيان اينکه توسعه گردشگري در ايجاد اشتغال، تقويت هويت و توسعه فرهنگ ما تاثيرگذار است، تصريح کرد: براي توسعه گردشگري ابتدا بايد جذب گردشگران کشورهاي همسايه خود را مد نظر قرار دهيم تا بتوانيم از اين رته به نتايج قابل قبولي برسيم.

S/H/106


انتهای پیام/

کد خبر 138605176