اين دفترچه که با مساعدت تعدادي از شرکت‌ها و موسسات مسافربري استان منتشر شده است، حاوي اطلاعات کاربردي از شرکت‌هاي مسافربري استان شامل زمان دقيق حرکت اتوبوس‌ها از محل آذربايجان غربي به نقاط مختلف، نشاني اين موسسات و نوع وسيله نقليه است.

اين دفترچه بين دستگاه‌هاي اجرايي استان و کشور، شرکت‌ها و موسسات مسافري و مسافران توزيع شده است.

M/105
انتهای پیام/

کد خبر 1386061013