\"عليرضا بختياري\" در گفتگو با ميراث آريا(chtn)، ضمن بيان اين مطلب تصريح کرد: در آيين‌نامه کميته درمان و سلامت استان تهران که براي نخستين بار تدوين شده، زمينه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاران و علاقه‌مندان حوزه توريسم درمان و سلامت لحاظ شده است.

وي افزود: توريسم درماني در ايران مقوله جديدي است و چند سالي است که اين مقوله در ميان مسئولان و متخصصان مطرح شده است.

وي اضافه کرد: در کشور ما هنوز زيرساخت‌هاي مربوط به توريسم درماني و سلامت انجام نشده است. زمينه‌هاي توسعه توريسم درماني در کشور وجود دارد و سال‌هاي زيادي است که از کشور‌هاي همجوار مانند آذربايجان و نخجوان براي درمان به ايران سفر مي‌کنند.

عضو کميته سلامت و توريسم استان تهران افزود: آمار افرادي که براي درمان به ايران مي‌آيند، بيش از توريسم‌هاي ديگر است؛ ولي تمام مسائلي که در حوزه توريسم درماني بايد چار چوب بندي بشود هنوز مشخص نشده است. بايد کاري کرد اين مسائل نظم خاصي پيدا کند.

در اين مجموعه بايد چرخه وجود داشته باشد. اين در حالي است که کشور ما در مقايسه با کشور‌هاي غربي و آنچه در آنتاليا و استانبول در زمينه توريسم درماني وجود دارد هنوز عقب است.

بختياري ادامه داد: برگزاري همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران مي‌تواند زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به توريسم درماني را فراهم کند و همچنين ايران را به‌عنوان کشوري که در حوزه سلامت و توريسم درماني فعاليت دارد، مطرح کند.

M/102

انتهای پیام/

کد خبر 1386061133