به گزارش ميراث آريا(CHTN)، کميسيون زبان‌هاي رسمي آندراپرادش، با دلايل مستند ثابت کرد زبان تگلوکاز مي‌تواند وضعيت زبان کلاسيک را حفظ کند.

\"راجاردي\"، محقق زبان‌هاي باستاني، گفت: در اين زمينه به بررسي مهر سکه‌هاي برجسته مناطق کوتاليناگالا و سنگاوارام که جز مناطق پر رونق فرهنگي در عهد عتيق بوده است، پرداختيم.

لازم به ذکر است که \"چيموخاساتا واهاتا\"، بنيانگذار امپراتوري ساتاهاوانا در بخش جنوبي هند پس از انقراض حکومت ماريان روي کارآمد و اين زبان هم متعلق به همان دوران است.

کشف سکه‌هاي کوتالينگالا از ناحيه آساکا نشان مي‌دهد اين زبان باستاني به قرن 3 تا 7 بيش از ميلاد مسيح تعلق دارد و اين مسأله موجب غني شدن زبان باستاني تگلوکاز مي‌شود.

M/109


انتهای پیام/

کد خبر 1386061477