«شهرام علي محمدي» قائم مقام معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران به ميراث آريا(chtn) گفت: تا سال 85 فقط سه پانسيون در شهر تهران مجوز فعاليت داشتند و ساير آنها بدون پروانه لازم فعاليت مي‌کردند ولي سال گذشته به 30 پانسيون مجوز داده‌ايم.

وي با اشاره به ضرورت ساماندهي اين مراکز متذکر شد: تعداد بسياري از دانشجويان و کارمندان شهرهاي ديگر در اين مراکز اقامت دارند، از اين رو تصميم گرفتيم براي جلوگيري از مشکلات احتمالي با شرايط آسان اين‌گونه مراکز را تحت پوشش خود در آوريم.

به گفته علي محمدي مجوز اين مراکز در مرحله اول 6 ماهه صادر مي‌شود و بعد از آن تبديل به مجوز سه ساله مي‌شود.

وي تصريح کرد: مهم‌ترين مسئله در اعطاي مجوز به بهره بردارن اين مراکز شناسايي هويت آن‌ها است و سعي کرده ايم که در اين مورد حساسيت لازم را داشته‌باشيم. ولي در ساير شرايط همکاري‌هاي لازم را به عمل‌مي‌آوريم.

علي محمدي ادامه داد: در سال جاري نيز تکميل پرونده‌هاي باقي‌مانده از سال گذشته را دنبال مي‌کنيم و مجوز 19 پانسيون ديگر به زودي صادر مي‌شود.

قائم مقام معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران ار پانسيون‌هاي غير مجاز در خواست کرد، هرچه زودتر بباي دريافت مجور از اين سازمان اقدام کنند.

106/


انتهای پیام/

کد خبر 1386061923