رئيس پژوهشکده گردشگري در گفتگو با ميراث آريا (chtn) با بيان اين مطلب افزود: درسال گذشته 10طرح در شوراي پژوهشي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري تصويب و قراردادهاي آن منعقد شده‌است.

\"حسن الماسي\" تصريح کرد: در سال 85 به کمک دانشگاه‌ها، معاونت گردشگري و ديگر معاونت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نزديک به 38 موضوع پژوهشي جمع آوري و تعيين شد.

وي تصريح کرد: پس از تعيين موضوعات پژوهشي براي دعوت دانشگاه‌ها، محققين و شرکت‌هاي مشاور صاحب صلاحيت اقدام به درج آگهي شد.

رئيس پژوهشکده گردشگري خاطرنشان کرد: پس از درج آگهي 180 طرح‌اوليه براي پژوهشکده ارسال شد که از اين تعداد 10 مورد به عقد قرارداد منتهي شد.

الماسي شناسايي و سنجش انواع گردشگري در ايران، بررسي رابطه بين درآمد و تقاضاي سفر با توجه به ويژگي‌هاي اقتصادي خانوارهاي کشور با رويکرد گردشگري، انجام مطالعات شناسايي و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در قطب‌ها و محورها، مناطق نمونه گردشگري و مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين راهي را از جمله فعاليت‌ها و طرح‌هاي در دست اجراي پژوهشکده ذکر کرد.

وي تصريح کرد: تدوين شرح خدمات کامل براي تهيه طرح جامع قطب‌ها، محورها، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، مناطق نمونه گردشگري، بررسي مزيت‌هاي اقتصادي و فرهنگي راه ابريشم با کشورهاي واقع در مسير نيز در پژوهشکده گردشگري در دست اجرا است.

رئيس پژوهشکده گردشگري بررسي نقش و جايگاه مناطق نمونه گردشگري در اشتغالزايي، مطالعه در زمينه گردشگري پايدار شهر و بررسي گردشگري سلامت را از ديگر عناوين فعاليت‌ها و طرح‌هاي در دست اجراي اين پژوهشکده ذکر کرد.

105/

انتهای پیام/

کد خبر 138607121