\"صادق محمدي\" رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان خوزستان با بيان اين مطلب به‌ ميراث آريا(CHTN) گفت: يکي از ساختمان‌هاي تاريخي شهرستان رامهرمز با مساحت 30 هزار متر مربع به منظور احداث اين موزه در نظر گرفته شد.

وي با اشاره به اينکه مرمت اين خانه تاريخي به اتمام رسيده است، گفت: سيستم‌هاي الکترونيک نصب شده در موزه نيز در حال تجهيزات است.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان خوزستان خاطرنشان کرد: با اتمام مرمت اشياي کشف شده از روستاي جوبجي، پيش‌بيني مي ‌شود ظرف يک ماه آينده اين آثار در اين موزه به نمايش گذاشته خواهند شد.

محمدي خاطرنشان کرد: به منظور راه‌اندازي اين موزه 700 ميليون ريال اعتبار از محل اعتبارات استاني هزينه شده است.

116/انتهای پیام/

کد خبر 138607128