رئيس کل بيمه مرکزي در گفتگو با ميراث آريا (chtn) با بيان اين مطلب افزود: اميدواريم با اجرايي شدن نتايج کارگروه بيمه و گردشگري که در همايش اقتصاد ملي و بيمه برگزار شد شرکت‌هاي بيمه بتوانند راهکارهاي مناسبي را براي توسعه بيمه‌هاي مرتبط با بخش گردشگري ارائه کنند.

\"نوروز کهزادي\" تصريح کرد: بيمه مرکزي خود ناظر است و مستقيما اقدام به ارائه خدمات بيمه‌اي نمي‌کند، اما مي تواند شرکت‌هاي بيمه را براي توسعه بيمه‌هاي مرتبط با بخش گردشگري همراهي کند.

وي افزود: از سوي ديگر سازمان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي‌تواند درخواست‌هاي خود را به بيمه مرکزي ارائه دهد تا بيمه مرکزي با نظر مثبت شرايط اجرايي شدن اين بيمه‌ها را فراهم کند.

رئيس کل بيمه مرکزي درباره بيمه گردشگران نيز گفت: معمولا در کشورهاي توسعه يافته براي کساني که به کشورهاي ديگر سفر مي‌کنند، بيمه‌هاي مناسبي ارائه مي‌شود ، در کشور ما نيز شرکت‌هاي بيمه، بيمه گردشگران را در دستور کار خود دارند.

کهزادي درباره بيمه‌هاي حمل و نقل گفت: همه هواپيماها تحت پوشش بيمه‌ها هستند و معمولا اجبار دارند که بيمه باشند.

وي افزود: در بخش بيمه‌هاي خودور نيز هر چه بيمه فروخته شده است، بابت خسارت پرداخت شده است.

رئيس کل بيمه مرکزي درباره دلايل اين امر گفت: نرخ‌هاي بيمه ثابت مانده در حالي که تعهدات شرکت‌هاي بيمه افزايش پيدا کرده است.

105/انتهای پیام/

کد خبر 138607185