\"ثريا باباخاني\"،معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان کرمانشاه با بيان اين مطلب به ميراث آريا( CHTN) گفت: بر اين اساس 500 ميليون ريال اعتبار به منظور مرمت و احياي حمام حسن خان واقع در شهرستان کرمانشاه اختصاص يافته است.

وي ابراز اميدواري کرد: با تخصيص اعتبارات بيشتر طي سال هاي آينده ،ساير حمام هاي تاريخي استان نيز مورد مرمت قرار گيرند.

لازم به ذکر است ، حمام حسن خان در کنار تکيه معاون الملک شهر کرمانشاه قرار داردکه در حقيقت با اين تکيه يک مجموعه را تشکيل داده است.

اين حمام داراي سربينه، گرم خانه و فضاهاي متعدد ديگري است. در سربينه و گرم خانه حمام، گنبدها بر روي ستون هاي سنگي که به شيوه مارپيچ تزيين شده اند، قرار دارند.

بنا بر اين گزارش ؛حمام حسن خان در اواسط دوره قاجاريه ساخته و به مرور زمان متحمل خسارات فراواني شد .

116/

انتهای پیام/

کد خبر 1386072319