دبير کميته راهبردي توريسم روستايي و عشايري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با بيان اين مطلب به ميراث آريا (chtn)، گفت: دومين جلسه کميته راهبردي توريسم روستايي و عشايري با موضوع کارآفريني تشکيل شد. در اين جلسه اعضاي گروه اتفاق نظر داشتند به جاي تشکيل شرکت‌هاي تعاوني کارآفرين يا شرکت‌هاي سهامي کارآفرين در روستاها همان شرکت‌هاي تعاوني روستاها که سابقه طولاني فعاليت در روستاها را دارند در اين حوزه وارد عمل شوند.

\"علي‌محمد نمازي\" با بيان اينکه شرکت‌هاي تعاوني روستاها بايد فعال‌تر شوند، افزود: بايد وظيفه جديدي براي آنها تعريف شود و اين تعاوني‌ها در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي و کارآفريني با موضوع گردشگري نيز فعاليت کنند .

وي با بيان اينکه در دومين جلسه کميته راهبردي توريسم روستايي و عشايري اين موضوع به تصويب رسيد، اضافه‌کرد: بر اين اساس در آينده نشست هيات‌ مديران و مديران عامل شرکت‌هاي تعاوني روستايي و عشايري استان‌ها در تهران تشکيل مي‌شود.

وي همچنين ادامه داد: با اين روش درآمدزايي و کارآفريني در روستاها رونق مي‌يابد و شرکت‌هاي تعاوني روستاها و مناطق عشايري نسبت به گذشته فعال‌تر مي‌شوند .

104/


انتهای پیام/

کد خبر 1386072331