\"مرتضي احمدي\"، مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و آموزش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در پنجمين نشست معاونين سازمان، رؤسا و معاونين استان‌ها با هدف تبيين و تشريح حوزه معاونت فرهنگي و ارتباطات گفت: از سازمان‌هاي استاني انتظار داريم که تعداد افراد شاغل در بخش‌هاي مختلف و سطح آموزش آنها را به دفتر ما ابلاغ کنند تا بتوانيم به اهداف خود هر چه سريع‌تر دست پيدا کنيم.

وي با اشاره به آموزش در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، ادامه داد: تا پايان برنامه چهارم بايد 32 هزار نفر در حوزه ميراث فرهنگي، 137 هزار نفر در حوزه صنايع‌دستي و 66 هزار نفر در حوزه گردشگري بايد آموزش ببينند که سعي مي‌کنيم تا پايان برنامه به اين تعداد دست پيدا کنيم.

وي با اشاره به ظرفيت‌هاي آموزش‌هاي مرتبط با سازمان گفت: آموزش‌هاي مرتبط به سازمان در حوزه فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري بايد با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي صورت بگيرد.

احمدي با تأکيد بر مشارکت بخش خصوصي در آموزش تصريح کرد: در مورد دوره‌هاي کوتاه مدت نيز سعي مي‌کنيم که بخش خصوصي اين دوره‌ها را برگزار کند، چرا که اتحاديه هتلداران به‌عنوان بخش خصوصي بهتر مي‌تواند به افراد شاغل در اين صنف آموزش دهد.

احمدي خاطرنشان کرد: در نظر داريم که درسي را به‌عنوان آشنايي با ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي تدوين کنيم و از وزارت علوم درخواست کرده‌ايم که امکان برگزاري اين واحد درسي را فراهم کند، البته اين موضوع بايد به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد.

وي در مورد آموزش‌هاي تخصصي ادامه داد: 220 عنوان دوره کوتاه مدت را در سه شاخه ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري را با هماهنگي معاونت‌هاي تخصصي تنظيم کرده‌ايم.

وي با اشاره به ضرورت ايجاد رشته‌هاي مورد نياز در سطح متوسطه، تصريح کرد: بررسي رشته‌هاي موجود و ايجاد رشته‌هاي جديد در مقاطع کار و دانش و متوسطه را پيگيري مي‌کنيم.

M/106


انتهای پیام/

کد خبر 1386072343