اين مطلب قسمتي ازشماره 36 و 37 ماهنامه خبري و اطلاع رساني جاده‌هاي سبز است.

در اين شماره مطالبي چون گردشگري درها را رو به زنان مي‌گشايد/سرمايه گذاران به ايران آمده اند/ موفقيت در هتلداري يک اتفاق نيست/دست صنايع دستي رابگيرد/غذاي ايراني در مطبخ زنجاني‌ها و... درج شده است.

شماره 37 و 36 ماهنامه جاده‌هاي سبز به مدير مسئولي علي محمدي گل گلاب و به قيمت 500 در کيوسک‌هاي مطبوعات قرار دارد.

102/


انتهای پیام/

کد خبر 1386072564