به گزارش ميراث آريا (CHTN)،\" حسن فاضلي نشلي\" رئيس پژوهشکده باستان شناسي با بيان اين مطلب گفت :موافقت استانداري خراسان شمالي براي تامين بودجه اين طرح جلب شده است .

وي افزود: پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي با کمک سازمان ميراث فرهنگي استان خراسان شمالي بزودي ستاد تهيه نقشه باستان شناسي را تشکيل خواهد داد.

رئيس پژوهشکده باستان شناسي بيان کرد: با تأمين اعتبار اين طرح در سال جاري، گروه ويژه اي براي تهيه نقشه باستان شناسي و شناسايي آثار تاريخي تشکيل خواهد شد.

فاضلي تهيه نقشه باستان شناسي را زمينه ساز پژوهش هاي گسترده در آينده دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به رسالت پژوهشکده، امسال در برخي از مناطق مهم و تاريخي استان خراسان شمالي کاوش‌هاي اوليه‌اي شامل لايه نگاري و تعيين عرصه و حريم صورت مي پذيرد تا بستر تاريخي منطقه به صورت دقيق مشخص شود.

وي در خصوص ثبت جهاني شهر بلقيس گفت : شهر بلقيس معيارهاي ثبت جهاني را به صورت بالفعل ندارد و ضرورت دارد مطالعه دقيق باستان شناسي در اين شهر شامل کاوش ، مطالعه ژئوفيزيک و تهيه پلان آثار معماري انجام شود. اين امر در صورت پرداخت نيمي از هزينه‌ها توسط سازمان استان خراسان شمالي و مشارکت ستاد پژوهشکده باستان شناسي قابل اجرا است.

رئيس پژوهشکده باستان شناسي در خطر نبودن را يکي از شروط يک بنا براي ثبت جهاني دانست و گفت: شهر بلقيس به شدت تخريب شده و براي ثبت جهاني بايد مرمت شود.

117/انتهای پیام/

کد خبر 1386081454