به گزارش ميراث آريا (chtn)،اين مرکز که تحت‌نظر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهوري فعاليت مي‌کند در گزارشي که در اختيار خبرگزاري جمهوري اسلامي قرار داده است ، يادآور شد که بعضي از اتباع آمريکا با توسل به قوانين جعلي که در سال‌هاي ‪ ۲۰۰۲‬ و ‪ ۲۰۰۴‬در آن کشور به تصويب رسيده‌است، اشياي باستاني متعلق به ايران را توقيف و مطالبه مي‌کنند.

اين مرکز در گزارش خود خاطرنشان کرد که اين اقدامات به‌رغم تعهد دولت آن کشور در بيانيه الجزاير درخصوص بازگرداندن اموال‌متعلق به‌ملت ايران ، انجام مي‌گيرد.

در اين گزارش تصريح شده است: اتباع آمريکا درحالي به طرح دعوا در بعضي از محاکم آن کشور مي‌پردازند تا با همراه‌ساختن نظام قضايي آمريکا که‌اين اشيا را که به صورت اماني در اختيار دانشگاه شيکاگو و موزه آثار طبيعي فيلد آمريکا قرار رفته بود، توقيف و مطالبه کنند.

اين گزارش الواح \"چغاميش\" و \"پرسپوليس\" را ازجمله اين اموال خواند و افزود: به‌رغم اينکه رسيدگي به دعواي مطروحه توسط ايران عليه آمريکا بخاطر تخلف از تعهدات آن کشور در بيانيه‌هاي الجزاير در خصوص اشياي باستاني در ديوان داوري لاهه در جريان‌است ، اخيرا مدارک مربوط به تعلق الواح چغاميش در ديوان مزبور به ثبت رسيده است و دادگاه ناحيه شمالي ايلينويز آمريکا رسيدگي به ادعاهاي واهي يکي از خواهان‌هاي آمريکايي را در دستور کار خود قرار داده است.

مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري در گزارش خود افزود: پس از اعتراضي کتبي دولت ايران به‌نماينده آمريکا درديوان لاهه براي خاتمه پرونده الواح در محاکم آن کشور و رفع توقيف از اشياي مزبور دولت آمريکا در ‪۲۰‬ مهرماه به طور کتبي از دادگاه فدارل ايلينويز در خواست کرد اتخاذ تصميم درباره اعتراض ايران را به مدت يک ماه به تاخير اندازد تا آن دولت در مورد چگونگي دخالت خود در پرونده براي احترام به صلاحيت ديوان داوري اعلام موضع کند.

قرار است اين دادگاه تصميم خود را در واکنش به اين درخواست در ماه نوامبر (اواخر آبان) اعلام کند.

در اين گزارش ابراز اميدواري شده است که با بررسي‌هاي دقيق و کارشناسي ديوان لاهه، الواح مذکور به ايران مسترد شود./120


انتهای پیام/

کد خبر 1386082117