\"مينو ناظري \"معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان گلستان با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت :اين خانه هاي تاريخي در بافت قديم گرگان واقع شده اند.

وي اظهارداشت : بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته خانه هاي تاريخي اسدي،ميرشهيدي،مکتب و تقوي در سال جاري مرمت خواهد شد.

ناظري تصريح کرد:خانه مکتب و خانه اسدي براي نخستين بار است که مورد مرمت قرار مي گيرد.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان گلستان در خصوص مرمت خانه تقوي اظهار داشت:بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در سال جاري عمليات مرمت اضطراي سقف اين خانه تاريخي انجام خواهدشد.

116/


انتهای پیام/

کد خبر 1386082164